DPH Zadar poziva sve svoje članove da prisustvuju Izbornoj skuštini koja će se održati u petak, 23. lipnja 2017. godine u Impact Centru (preko puta City Gallerije).

Podsjećamo, na Skupštini mogu sudjelovati isključivo članovi DPH Zadar, a pravo glasa imaju punoljetne osobe.

Vidimo se! HŽV